Martha Raye's MACV Recondo Pocket Patch

$185.00
In stock
+
Add to wish list
Vietnam Martha Raye's MACV Recondo Pocket Patch. Vietnamese hand embroidered with velvet details. Unused.